Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Aktualności

 

2014-03-26

Stypendia sportowe

Stypendia sportowe

W związku z Uchwałą Nr XXXV/446/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Zakopane dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że dokumenty dotyczące stypendiów sportowych wymagane Regulaminem należy składać w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, na dzienniku podawczym w terminie do dnia 18 kwietnia 2014 r.
Wnioski złożone po terminie, niekompletne pod względem formalnym nie podlegają uzupełnieniu i nie będą rozpatrywane.

/Jeżeli głównym uzasadnieniem do przyznania stypendium jest § 6. ust. 3 pkt. 8 Regulaminu, tj. informacja o dochodach, należy dołączyć kserokopie rozliczenia PIT z urzędem skarbowym oraz podać kwotę dochodu przypadającą na 1 osobę w rodzinie/.

Zgłoszenia do stypendiów /wniosek + oświadczenie zawodnika/ należy składać wyłącznie na drukach stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2013 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie obowiązywania w Urzędzie Miasta Zakopane jednolitego wzoru druków/wniosków dot. przyznawania stypendiów sportowych.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami.

Termin składania dokumentów na przyznanie nagród finansowych i wyróżnień zostanie podany w późniejszym terminie.

(AP)

Załączniki:

« Powrót

 

ZAKOPANE ZAPRASZA