Pokaż TESKO na większej mapie

Jak segregować

a2_ogolny_small_339

Jak segregować

 

 

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Czyste Miasto Zakopane

Pobierz poradnik, aby dowiedzieć się jak segregować odpady. KLIKNIJ TUTAJ

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, iż terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi (odbiór odpadów) upływają:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) w terminie do 15 kwietnia,
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) w terminie do 15 czerwca,
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) w terminie do 15 października,
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) w terminie do 15 grudnia.

Płatności należy dokonywać na przypisane indywidualne konto bankowe lub w kasie Urzędu Miasta Zakopane. Wysokość opłaty zgodnie ze złożoną w Spółce TESKO deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Komunikat w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że wnioski o wykonanie usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości mogą być składane jedynie w sytuacji jednorazowych zwiększeń ilości odpadów w odniesieniu do złożonej deklaracji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/545/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 23.05.2013 r. oraz zgodnie z treścią art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - właściciel (zarządca) nieruchomości obowiązany jest do składania nowej deklaracji do Spółki TESKO, w przypadku każdorazowej zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę powtarzające się wnioski o zapewnianie przez Gminę Miasto Zakopane ponadnormatywnych wywozów odpadów z niektórych nieruchomości - wzywa się do dokonania zmiany w deklaracji podstawowej. Należy skorygować dane na podstawie których wyliczono wysokość opłaty (ilość osób).

Jednocześnie informuje się, że w sytuacji nie złożenia w/w deklaracji, wnioski o których mowa wyżej nie będą realizowane przez Gminę Miasto Zakopane.

 

 

 

Odpady wielkogabarytowe - meble

Informujemy, że odpady wielkogabarytowe takie jak meble (np. szafy, łóżka, biurka) mogą być przekazane, w następujący sposób:

 1. W ramach zbiórki organizowanej dwa razy do roku tj. w dniu 12 kwietnia i 8 listopada 2014 r., w ramach tzw. wystawki (odbiór bezpłatny). Przed planowaną zbiórką odbiór odpadów należy zgłosić telefonicznie do TESKO Zakopane.
 2. Poprzez dostarczenie własnym transportem bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów - wyspa ekologiczna - przy ul. Wojdyły 25 w Zakopanem (odbiór bezpłatny).
 3. Dostarczenie do punktu selektywnej zbiórki odpadów - wyspa ekologiczna - wynajętym transportem od podmiotu zajmującego się transportem, m.in. TESKO Zakopane (odbiór bezpłatny, transport płatny).
 4. W ramach realizacji płatnej usługi dodatkowej. W takim przypadku należy złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane wniosek na realizację usługi dodatkowej, w której należy określić zapotrzebowanie na kontener odpowiedniej wielkości. Opłata za realizację takiej usługi jest taka sama, jak za odpad selektywnie zebrany. A w przypadku dopełnienia kontenera odpadami innego rodzaju, opłata jest taka sama, jak za odpady zmieszane.   

 

 

Liście - odbiór opadów


Informujemy, że liście zebrane z terenu nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane winny być oddawane:

 1. w przypadku niewielkich ilości w ramach systemu podstawowego poprzez zebranie do worków brązowych otrzymanych z TESKO. Na worek należy nakleić kod kreskowy przypisany poszczególnemu właścicielowi;
 2. w przypadku znacznych ilości w ramach realizacji usługi dodatkowej. W takim przypadku należy złożyć w Urzędzie Miasta Zakopane wniosek na realizację usługi dodatkowej, w której należy określić liczbę oddanych worków. Opłata za realizację takiej usługi jest taka sama jak za odpady selektywnie zebrane. W workach tych nie mogą znajdować się innego rodzaju odpady;
 3. można również we własnym zakresie, liście w workach zawieść do punktu selektywnej zbiórki - wyspa ekologiczna (odbiór bezpłatny).

 

 

 

Pliki do pobrania:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
Instrukcja wypełnienia deklaracji.docx
Instrukcja wypełnienia deklaracji.pdf

Poniżej zamieszczono aktywny formularz PDF, który ułatwi samodzielne wypełnienie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Aktywna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

 

 

Segregujemy odpady

Wyspa Ekologiczna

Segreguj odpady, to dziecinnie proste!

Młodzi w służbie ekologii

Materiały Ministerstwa Środowiska nt. gospodarki odpadami.

Nowe zasady gospodarki odpadami

Spotkanie z ekspertem w Zakopanem

Spot promujący kampanię

 

W Zakopanem mieszka ponad 27 tysięcy ludzi. W wysokim sezonie turystycznym przybywa ich ponad dwa razy więcej. Do Zakopanego turystów przyciąga przede wszystkim niezapomniany widok górskich krajobrazów i bliskość z naturą. Nikt z nas nie chce oglądać śmieci zalegających w potokach, w dolinach, czy na górskich szlakach. Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma właśnie walor prewencyjny. Poznajmy kilka jej głównych założeń.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Od stycznia 2013 roku, zgodnie z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach, przyjętą przez Sejm RP, to gmina odpowiedzialna jest za wywożenie stałych odpadów komunalnych (śmieci) i najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku nowy system gospodarowania odpadami winien zostać wdrożony. Oznacza to, że wszyscy mieszkańcy Zakopanego będą zobligowani do płacenia stałej kwoty za odbiór śmieci. Mieszkańcy mogą również oddawać ZA DARMO posegregowane śmieci do punktu zbiórki surowców wtórnych Tesko.

Ponieważ Ekologiczni mają taniej!

Ponadto zmiany przepisów mają zmniejszyć ilość śmieci przekazywanych do składowania, wyeliminować problem nielegalnym wysypisk, polepszyć jakość powietrza. Dbając o  środowisko, dbamy nie tylko o stan powietrza, czystość terenu, ale wzmacniamy atrakcyjność Zakopanego.

Program lojalnościowy Czyste Miasto

Przyłączając się aktywnie do akcji segregowania śmieci, dbamy nie tylko o środowisko, oszczędzamy pieniądze, ale i możemy wygrać nagrody.

Program lojalnościowy Czyste Miasto premiuje segregację śmieci. Każdy uczestnik programu, po pobraniu lub otrzymaniu ulotki, przychodząc do punktu Tesko z posegregowanymi odpadami, otrzymuje pieczątkę. Zebranie wszystkich dwunastu pieczątek do czerwca 2013 roku upoważnia uczestników do wzięcia udziału w konkursie i wygrania nagród.

Bo Ekologiczni Zawsze wygrywają!

Spoty do pobrania

Urząd Miasta Zakopane informuje, że indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych obowiązują do 30 czerwca 2013 roku (jeżeli umowy nie zostały podpisane na krótszy termin). Z dniem 1 lipca 2013 roku nierozwiązane umowy nie stracą jednak ważności. Każdy z mieszkańców Zakopanego jest zobowiązany do samodzielnego jej rozwiązania. Należy zrobić to odpowiednio wcześniej, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie.

Informujemy, iż uległ zmianie regulamin programu Czyste Miasto. Nowy regulamin do pobrania na dole strony.

Załączniki:

 

ZAKOPANE ZAPRASZA