Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Strategia rozwoju miasta 2004-2013

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]    następna strona »

Szanowni Państwo,


Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować, iż Urząd Miasta Zakopane przystępuje do aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Miasta Zakopane na lata 2004-2013 i opracowania nowej strategii sięgającej w perspektywie do 2020 roku. Prace podjęte zostały m.in. aby dostosować obowiązującą Strategię Rozwoju Miasta do zmieniających się obiektywnych warunków otoczenia, a także skoordynować ją z projektami nowych strategii rozwoju powstających obecnie na poziomie województwa i powiatu.


Intencją jest możliwie szerokie i rzeczywiste zaangażowanie w prace koncepcyjne nad aktualizowaną strategią różnorodnych środowisk zainteresowanych kierunkami rozwoju Zakopanego. Stąd ważną częścią prac i źródłem wytycznych programowych do nowej Strategii są konsultacje społeczne aby wypracować możliwie uzgodniony i spójny pogląd na przyszłość Zakopanego.Janusz Majcher


Burmistrz Miasta Zakopane

 

 

  I spotkanie konsultacyjne 15 września 2010 roku

  materiały ze spotkania znajdują się w załączniku na dole strony

 

STRATEGIA  ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ZAKOPANE  NA LATA 2004-2013

Załącznik do Uchwały Nr XXII/209/2004
Rady Miasta Zakopane
z dnia 28 lipca 2004 r.
Zakopane, lipiec 2004 r. 

Podstawa i zawartość opracowania

Opracowanie jest raportem z procesu weryfikacji Strategii Rozwoju Miasta Zakopanego, opracowanej w 2000 r. i przyjętej do realizacji przez Radę Miasta Zakopane uchwałą nr XXI/204/2000 z dnia 5 lipca 2000 r.
Proces weryfikacji miał miejsce w okresie marzec - czerwiec 2004 r. w Zakopanem.
Moderatorem warsztatów był Krzysztof Kwatera, właściciel firmy LM Consulting Krzysztof Kwatera.
Opracowanie zawiera opis przebiegu procesu weryfikacji strategii i wyniki tego procesu czyli:

  1. sukcesy i porażki - ujętą w punktach skondensowaną ocenę realizacji dotychczasowej strategii,
  2. misję miasta,
  3. wizję miasta do 2013 r,
  4. analizę SWOT,
  5. cele strategiczne i ich związek z obszarami zrównoważonego rozwoju,
  6. listę zadań priorytetowych w kolejności ich ważności,
  7. wskaźniki dla celów strategicznych i celów operacyjnych oraz źródła danych,
  8. plany zadań dla poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych,
  9. zasady monitorowania strategii.

Strategia ta jest strategią zrównoważonego rozwoju opracowaną na lata 2004-2013. Wybór okresu programowania związany jest z okresem programowania w Unii Europejskiej. Zgodnie z jedną
z podstawowych zasad strategii zrównoważonego rozwoju, w trakcie weryfikacji zadbano o jak największy udział przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i przedsiębiorstw oraz przedstawicieli mieszkańców miasta Zakopane w tym procesie.

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]    następna strona »

Załączniki:

 

ZAKOPANE ZAPRASZA