Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu

Pokoje

207 , 218

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Zofia Kiełpińska- naczelnik, pok. 207, e-mail
  Tel. 18 20 20 451
 • Magdalena Bryniczka - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne,pok. 218, e-mail
  Tel. 18 20 20 418
 • Ewa Mikołajczyk - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne,pok. 218, e-mail
  Tel. 18 20 20 419
 • Marcin Jakubowski - szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne,pok. 218
  Tel. 18 20 20 418
 • Katarzyna Karp - stypendia szkolne, ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa), e-mail, tel. 182020418, pok. 218
 • Robert Wicher - organizacja imprez sportowo- turystycznych, ewidencja bazy turystycznej, pok. 207, e-mail
  Tel. 18 20 20 472
 • Bernadeta Wrocławiak - organizacja imprez sportowo-turystycznych, ewidencja bazy turystycznej, pok. 207, e-mail
  Tel. 18 20 20 472
 • Henryk Radźko - obsługa stadionu przy ul. Orkana
  Tel. 18 20 66 971
 • Władysław Bachleda - obsługa stadionu przy ul. Orkana
  Tel. 18 20 66 971 

Realizuje w szczególności

 1. Zakładanie, prowadzenie i utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz ich łączenie i likwidacja,
 2. Zapewnienie szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom samorządowym warunków pełnej realizacji programu nauczania i wychowania oraz odpowiedzialność za działalność tych placówek,
 3. Realizowanie prawa dziecka 6-letniego do rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. Sprawy kadrowe dyrektorów szkół i przedszkoli,
 5. Nadawanie imienia szkołom,
 6. Organizowanie dowozu i zapewnienie opieki w trakcie dowozu uczniom szkół podstawowych i gimnazjów,
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą o systemie oświaty
 8. Prowadzenie spraw związanych z budżetem oświaty:
  • planowanie budżetu oświaty i jego realizacja
  • nadzór nad prowadzona przez szkoły księgowością
 9. Ustalanie wysokości i udzielanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i przedszkolom,
 10. Prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
 11. Opracowywanie projektów planów funduszy miejskich w zakresie kultury fizycznej, turystyki i sportu oraz ich realizacja,
 12. Prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu,
 13. Prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
 14. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się upowszechnianiem turystyki i sportu,
 15. Koordynowanie upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i sportu,
 16. Koordynowanie rozwoju bazy obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych.
 17. Prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu – „Poszerzony Program W-F im. Stanisława Marusarza” w szkołach podstawowych
 18. Prowadzenie i koordynacja zadań związanych z organizacją imprez sportowych i turystycznych każdego szczebla.

OBOWIĄZEK SZKOLNY i OBOWIĄZEK NAUKI

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

ZAKOPANE ZAPRASZA