Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wydział Ochrony Środowiska

Pokoje

210, 211, 212, 213, 214

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10.00 - 16.00
wtorek, czwartek, piątek: 9.00 - 14.00
środa: 9.00 - 12.00

Pracownicy

 • Andrzej Fryźlewicz - naczelnik, pok. 210
  Tel. 18 20 20 410
 • Jan Schwenk - gospodarka wodno-ściekowa, ochrona wód, pok. 213
  Tel. 18 20 20 413
 • Ewa Stasik  - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni, pok 212
  Tel. 18 20 20 412
 • Adam Szczupalski - decyzje środowiskowe, uzgadnianie dokumentacji, pok. 211
  Tel. 18 20 20 411 
 • Andrzej Staszak - wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni, pok. 211
  Tel. 18 20 20 411
 • Janina Puchała - księgowość wydziału, pok. 211
  Tel. 18 20 20 411
 • Aleksandra Mazur - gospodarka odpadami, pok. 214
  Tel. 18 20 20 424 
 • Wojciech Urbaś - zmiany stosunków wodnych, ochrona wód, nadzór Potoku Foluszowego, pok. 214
  Tel. 18 20 20 424
 • Justyna Sekuła - ochrona powietrza (w tym hałas), pok. 213
  Tel. 18  20 20 413 
 • Alicja Olkuska - podinspektor, tel 18 20 20 474, pok. 20
 • Artur Rafacz - Inspektor, tel 18 20 20 474, pok. 20
 • Ewa Stachowska - pomoc administracyjna, tel 18 20 20 474, pok. 20

Realizuje w szczególności

 1. Ochrony środowiska,
 2. Prawa łowieckiego,
 3. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. Ustawy o odpadach,
 5. Prawa wodnego,
 6. Ochrony zwierząt, roślin gruntów rolnych i leśnych,
 7. Aktów prawa miejscowego odnoszących się do w.w pkt.
 8. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 9. Analizowanie działalności spółek TESKO i SEWiK pod kątem realizacji zapisów strategii i zawartych umów oraz uzyskiwania efektu ekologicznego.
 10. Nadzorowanie czystości potoków w strefie śródmiejskiej (Foluszowy, Czarny, Młyniska, Bystra, Cicha Woda),
 11. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 12. Współpraca z koordynatorem klubu CZYSTY BIZNES
 13. Opracowywanie analiz dotyczących programu gospodarki wodami powierzchniowymi
 14. Nadzór techniczny i właścicielski Potoku Foluszowy,
 15. Utrzymywanie terenów zieleni miejskiej
 16. Edukacja w zakresie ochrony środowiska,
 17. Realizacja obowiązków Burmistrza wynikających z ustaw: o ochronie przyrody oraz o lasach
 18. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznanych za niebezpieczne
 19. Z zakresu rolnictwa:
  • koordynacja spraw rolnictwa hodowli zwierząt i upraw roślin
  • współdziałanie ze służbami rolnymi i GUSem (Spis rolny)
  • sprawy dróg rolniczych

 

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA