Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Pokoje

223, 224

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy

 • Michał Halaczek - Naczelnik, pok. 222
  Tel. 18 20 20 416
 • Dorota Polinkiewicz - sprawy mieszkaniowe, pok. 223
  Tel. 18 20 20 415 
 • Aleksandra Essen - inspektor, pok. 224
  Tel. 18 20 20 467 

Realizuje w szczególności

 1. Opracowanie programu gminnej polityki mieszkaniowej,
 2. Monitorowanie stanu mieszkalnictwa (analiza stanu, trendów i wnioskowanie programów naprawczych),
 3. Opracowanie, wraz z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji, wieloletniego programu socjalnego budownictwa mieszkaniowego oraz w ramach TBS,
 4. Przyjmowanie i analizowanie wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego,
 5. Przygotowanie dokumentów oraz prowadzenie spraw Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 6. Przygotowywanie wniosków dla Burmistrza Miasta w sprawie najmu mieszkania komunalnego,
 7. Archiwizacja wniosków oraz decyzji Burmistrza Miasta i umów w sprawie przydziału mieszkania,
 8. Uczestniczenie w posiedzeniach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
 9. Współpraca z TBS, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 10. Nadzorowanie przestrzegania regulaminu porządku domowego w zasobach komunalnych,
 11. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy, tj. Budynkami i terenami przyległymi, lokalami mieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalami użytkowymi i garażami,
 12. Nadzór nad realizacją umowy administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Zakopane,
 13. Opracowanie rocznych planów remontów i inwestycji budynków oraz lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
 14. Prowadzenie modernizacji i remontów budynków oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 15. Prowadzenie eksmisji z lokali komunalnych,
 16. Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży mieszkań komunalnych,
 17. Prowadzenie dokumentacji prawnej w zakresie mieszkaniowego zasobu Miasta,

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA