Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Wydział Finansowo-Budżetowy

Pokoje

4, 108, 109, 110, 114, 116, 117, 118, 120

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy

 • Elżbieta Całka - Naczelnik Wydziału Finansowego, pok. 119
  Tel. 18 20 20 459
 • Zofia Komperda - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109
  Tel. 18 20 20 409
 • Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, pok. 120
  Tel. 18 20 20 420
 • Małgorzata  Patla - wydatki z budżetu miasta, pok. 120
  Tel. 18 20 20 420
 • Marzena Kubic - likwidatura rachunków, pok. 117
  Tel. 018 20 20 428
 • Anna Michałczak - kasa, pok. 4
  Tel. 18 20 20 407
 • Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, pok 109
  Tel. 18 20 20 409
 • Halina Szczerba - kasa, pok.4
  Tel. 18 20 20 405

Realizuje w szczególności

  1) Zapewnienie bilansowania finansowych potrzeb miasta dochodami własnymi i zasilającymi,
  2) Analiza wykorzystywania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,
  3) Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,
  4) Prowadzenie spraw funduszy celowych,
  5) Nadzór nad działalnością finansową podległych Miastu jednostek budżetowych, zakładów
  budżetowych i instytucji kultury
  6) Opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu Miasta,
  7) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi
  8) Prowadzenie syntetycznej ewidencji środków trwałych według grup rodzajowych środków
  trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
  9) Przygotowanie Uchwały Budżetowej Miasta oraz jej zmian,
  10)Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta oraz jej zmian,
  11) Bezpośrednie nadzorowanie realizacji budżetu Miasta oraz wykonania WPF.
   

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA