Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Kontakt

Urząd Miasta Zakopane

34-500 Zakopane
ul. Kościuszki 13
skr. poczt. nr 111
tel.: (+48) 18 20 20 400
fax.: (+48) 18 20 20 444
e-mail: office@zakopane.eu

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 10.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 14.00
środa 9:00 - 12.00
czwartek 9.00 - 14.00
piątek 9.00 - 14.00 

Konto bankowe:

PEKAO SA
76 1240 4748 1111 0000 4882 8147

 

Telefony

Znaleziono wyników: 0.

 • Centrala
  • Centrala telefoniczna Urzędu Miasta: 18 20 20 400
 • Sekretariat Burmistrzów
  • Asystent Burmistrza - Agnieszka Adamczyk, tel. 18 20 20 479, pok. 105, e-mail
  • Asystent Burmistrza ds. Osób Niepełnosprawnych - Jakub Sikorski, tel. 18 20 20 467 lub 606 900 417, e-mail
  • Sekretariat Burmistrza - Krystyna Morawska, tel. 18 20 20 445, pok. 105, e-mail
  • Sekretariat Zastępców Burmistrza -  Anna Maciata, tel. 18 20 20 456, pok. 105, e-mail
 • Burmistrz - Janusz Majcher, tel. 18 20 20 446
 • Zastępcy Burmistrza
  • I Zastępca Burmistrza - Wojciech Solik, tel. 18 20 20 457  
  • II Zastępca Burmistrza -  Mariusz Koperski, tel.  18 20 20 458
 • Sekretarz Miasta  -  Renata Szych, tel. 18 20 20 447
 • Skarbnik - Helena Mamcarz, tel. 18 20 20 477, pok. 118
 • Biuro Rady Miasta
  • Przewodniczący Rady Miasta - Jerzy Zacharko, tel. 18 20 20 469, pok. 3, e-mail
  • P.O. kierownika - Dominika Bryniarska, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Sekretariat Biura Rady - inspektor Magdalena Martyniak, tel. 18 20 20 468, pok. 3, e-mail
  • Renata Barciewicz, tel. 18 20 20 468, pok. 3,
 • Wydział Drogownictwa i Transportu
  • P.o. Naczelnika - Janina Puchała, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
  • Uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych  - Renata Oloś, tel. 18 20 20 485, pok. 221
  • Oświetlenie uliczne - Adam Lewiński, tel. 18 20 20 439, pok. 219, e-mail
  • Prowadzenie ewidencji dróg, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych - Jacek Dominiak, tel. 18 20 20 422, pok. 216, e-mail
  • Remonty bieżące dróg, ulic, chodników - Marcin Jaźwiec, tel. 18 20 20 422, pok. 216
  • Utrzymanie letnie i zimowe miasta - Piotr Rabiański, tel. 18 20 20 439, pok. 219
  • Uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,  określanie warunków technicznych - Tomasz Bandura, tel. 18 20 20 421, pok. 215
  • Wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym - Maria Szczupalska, tel. 18 20 20 439, pok. 219
  • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, organizacja ruchu - Robert Chowaniec, tel. 18 20 20 485, pok. 221, e-mail
 • Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu
  • Naczelnik - Zofia Kiełpińska, tel. 18 20 20 451, pok. 207, e-mail
  • Księgowość - Ewa Mikołajczyk, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Organizacja imprez sportowo-turystycznych, ewidencja bazy turystycznej - Robert Wicher, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Organizacja imprez sportowo-turystycznych, ewidencja bazy turystycznej - Bernadeta Wrocławiak, tel. 18 20 20 472, pok. 207, e-mail
  • Stypendia szkolne,  ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece na dziećmi w wieku do lat 3 (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, dotacja celowa) -  Katarzyna Karp, kkarp@zakopane.eu, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - Magdalena Bryniczka, tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne - Marcin Jakubowski  tel. 18 20 20 418, pok. 218
  • Henryk Radźko - obsługa stadionu przy ul. Orkana, tel. 18 20 66 971
  • Władysław Bachleda - obsługa stadionu przy ul. Orkana, tel. 18 20 66 971
 • Wydział Finansowo-Budżetowy
  • Elżbieta Całka - Naczelnik Wydziału Finansowego, pok. 119 Tel. 18 20 20 459
  • Zofia Komperda - płace i ubezpieczenia pracownicze, pok. 109 Tel. 18 20 20 409
  • Beata Bubla - wydatki z budżetu miasta, pok. 120 Tel. 18 20 20 420
  • Małgorzata Patla - wydatki z budżetu miasta, pok. 120 Tel. 18 20 20 420
  • Marzena Kubic - likwidatura rachunków, pok. 117 Tel. 18 20 20 428
  • Anna Michałczak - kasa, pok. 4 Tel. 18 20 20 407
  • Bogusława Stępowska-Gąsienica - dochody budżetu miasta, pok 109 Tel. 18 20 20 409
  • Halina Szczerba - kasa, pok.4 Tel. 18 20 20 405
 • Wydział Podatków i Opłat
  • Stanisława Chowaniec - Naczelnik Wydziału, pok. 110, tel. 18 20 20 488
  • Alicja Archacka - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału- Wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Podatek od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, pok. 108 Tel. 18 20 20 408
  • Dorota Cudzich- Chotarska - wymiar podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Zwrot podatku akcyzowego. Wydawanie informacji dotyczących ustalenia okresu ubezpieczenia rolniczego dla rolników do KRUS-u, pok. 114 Tel. 18 20 20 414
  • Magdalena Wszołek - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami ( litery Ł – Ż), pok. 115 Tel. 18 20 20 435
  • Małgorzata Trzebunia - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery Ł-Ż). Ewidencja wpłat opłaty od posiadania psa oraz opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne, pok. 116 Tel. 18 20 20 438
  • Wanda Czarniak - ewidencja opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby fizyczne. Wydawanie zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis. Windykacja mandatów karnych, pok. 114 Tel. 18 20 20 414
  • Bogusława Sopiarz - przypis opłaty miejscowej zainkasowanej przez osoby prawne. Ewidencja wpłat podatku na łączne zobowiązanie podatkowe rolników, podatku rolnego poniżej 1 ha, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Przypis mandatów karnych. Wydawanie zaświadczeń, pok. 117 Tel. 18 20 20 428
  • Zofia Chmielowska - ewidencja wpłat podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami (litery A-L) oraz od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, pok. 116 Tel . 18 20 20 438
  • Agnieszka Pawlikowska - wymiar podatku od nieruchomości oraz łącznego zobowiązania podatkowego dla osób niebędących rolnikami ( litery A – L), pok 115 Tel. 18 20 20 435
  • Aneta Jarosz- Zagata – ewidencja dochodów z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania gruntu, zajęcia pasa drogowego, sprzedaży mienia komunalnego opłaty targowej i skarbowej, pok. 105
 • Wydział Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego
  • Kontakt elektroniczny:  geodezja@zakopane.eu
  • Naczelnik - Halina Dyka, tel. 18 20 20 426, pok. 227
  • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, pok. 205, Tel. 18 20 20 402
  • Grażyna Krueger - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste (osoby prawne), pok. 228, Tel. 18 20 20 427
  • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, pok. 228, Tel. 18 20 20 427
  • Maciej Moskwa - regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, wejścia w teren, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
  • Tomasz Filar - sprzedaż gminnych lokali mieszkalnych, zarządzanie nieruchomościami gminnymi, naliczanie opłat za użytkowanie wieczyste (osoby fizyczne), pok. 228, Tel. 18 20 20 427
  • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, pok. 229, Tel. 18 20 20 429
  • Jan Malacina - renta planistyczna, regulacja stanu prawnego dróg, pok. 228, Tel. 18 20 20 427
  • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, pok. 203, tel. 18 20 20 403,
  • Beata Wojs - sekretariat wydziału, pok. 203, tel. 18 20 20 404,
  • Piotr Buczyński  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MZPZ, pok. 203, tel. 18 20 20 442,
  • Sylwia Gąsienica-Kleryk  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, pok. 203, tel. 18 20 20 441,
  • Edward Krzysik  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MZPZ, opiniowanie podziałów nieruchomości, pok. 203, tel. 18 20 20 442,
  • Małgorzata Staszel  - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, planowanie przestrzenne, wydawanie
   zaświadczeń o zgodności budowy z MZPZ, pok. 203, tel. 18 20 20 442,
  • Michał Kułach  - pomoc administracyjna, pok. 203, tel. 18 20 20 441,
 • Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
  • Naczelnik - Michał Halaczek, tel. 18 20 20 416, pok. 224, e-mail
  • Sprawy mieszkaniowe - Dorota Polinkiewicz, tel. 18 20 20 415, pok. 223, e-mail
  • Inspektor - Aleksandra  Essen, tel. 18 20 20 415, pok. 223
 • Wydział Kultury i  Popularyzacji Zakopanego 
  • Kontakt elektroniczny:  kultura@um.zakopane.pl
  • Naczelnik - Joanna Staszak, tel. 18 20 20 425, pok. 225, e-mail
  • Kalendarz imprez kulturalnych, opieka nad miejscami pamięci narodowej, współpraca z zespołami regionalnymi - Anna Karpiel-Semberecka, tel. 18 20 20 436, pok. 226, e-mail
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi - Agnieszka Makowska Małaczek, tel. 18 20 20 436, pok. 226,
     e-mail
 • Wydział Ochrony Środowiska
  • Kontakt elektroniczny:  wos@zakopane.eu
  • Naczelnik - Andrzej Fryźlewicz, tel. 18 20 20 410, pok. 210, e-mail
  • Gazyfikacja, uzgadnianie dokumentacji - Adam Szczupalski, tel. 18 20 20 411, pok. 211, e-mail
  • Gospodarka odpadami - Aleksandra Mazur, tel. 18 20 20 424, pok. 214, e-mail
  • Gospodarka wodno-ściekowa ochrona wód - Jan Schwenk, tel. 18 20 20 413, pok. 213, e-mail
  • Księgowość wydziału - Janina Puchała, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
  • Ochrona wód - Wojciech Urbaś, tel. 18 20 20 424, pok. 214
  • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni - Andrzej Staszak, tel. 18 20 20 411, pok. 211, e-mail
  • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew, ochrona zwierząt, utrzymanie zieleni - Marta Klag i Ewa Stasik, tel. 18 20 20 412, pok. 212, e-mail
  • Ochrona powietrza, hałas - Justyna Sekuła - tel. 18 20 20 413, pok. 213, e-mail     
  • Inspektor -  Artur Rafacz,   tel 18 20 20 474, pok. 20
  • Odpady komunalne  - Alicja Olkuska, tel 18 20 20 474, pok. 20
  • Odpady komunalne - Ewa Stachowska, tel 18 20 20 474, pok. 20
 • Wydział Organizacyjny
  • Kontakt elektroniczny:  org@zakopane.eu
  • Naczelnik, skargi i wnioski - Maria Ringer, tel. 18 20 20 466, pok. 112, e-mail
  • Informatyk - Bartłomiej Chyc, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
  • Informatyk - Wojciech Maszląg, tel. 18 20 20 470, pok. 121, e-mail
  • Kadry - Zuzanna Liszkowska,  tel. 18 20 20 432, pok. 112, e-mail
  • Kadry - Karina Ziach, tel. 18 20 20 432, pok. 112
 • Wydział Rozwoju Lokalnego i Inwestycji
  • Kontakt elektroniczny:  inwestycje@zakopane.eu
  • Naczelnik - Bronisław Bublik, tel. 18 20 20 495,  pok. 18
  • Główny Specjalista - Tadeusz Tylka, tel. 18 20 20 480, pok 18
  • Inspektor - Paulina Podkanowicz- Szczerba,  tel. 18 20 20 496,  pok  18
  • Inspektor - Danuta Bednarczyk, tel. 18 20 20 496, pok. 18
  • Inspektor - Halina Gąsienica Roj, tel. 18 20 20 480, pok. 18
  • Magdalena Chilla-Latasz, tel. 18 20 20 482, pok. 18F
 • Wydział Spraw Społecznych i Ewidencji
  • Kontakt elektroniczny:  wssie@zakopane.eu
  • Naczelnik -  Zofia Martyniak, tel. 18 20 20 443, pok. 6 e-mail
  • Dowody osobiste - Katarzyna Popiołek-Zagórska, tel. 18 20 20 437, pok. 15
  • Dowody osobiste - Teresa Smółka, tel. 18 20 20 437, pok. 15, e-mail
  • Ewidencja działalności gospodarczej -  Grażyna Pencak, tel. 18 20 20 423, pok. 10, e-mail
  • Ewidencja działalności gospodarczej - Marta Kielar-Chowaniec, tel. 18 20 20 423 pok 10
  • Ewidencja ludności - Renata Węglarz, tel. 18 20 20 452, pok. 16, e-mail
  • Sprawy wojskowości i obrony cywilnej - Jan Kępski, tel. 18 20 20 431, pok. 14
  • Wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych - Elżbieta Foszczyńska, tel. 018 20 20 463, pok. 9, e-mail
  • Zameldowania, wymeldowania -  Karolina Kluś-Wyrostek, tel. 18 20 20 464, pok. 16
  • Zameldowania i wymeldowania - Stanisław Budrzeński , tel. 18 20 20 464, pok. 16
  • Sprawy zdrowia - Aleksandra Skupień-Rzadkosz, tel. 18 20 20 463, pok. 9
 • Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
  • Audytor -  Lasyk Jan, tel. 18 20 20 484, pok. 107, e-mail 
  • Kontrola wewnętrzna - Violetta Garbacz, tel. 18 20 20 483, pok. 107,e-mail
  • Kontrola wewnętrzna - Małgorzata Korab-Pańszczyk, tel. 18 20 20 483, pok. 107, e-mail
 • Biuro Prawne
  • Radca Prawny - Małgorzata Musiał-Fecko, tel. 18 20 20 453, pok. 113, e-mail
  • Radca prawny - Joanna Posadzka-Gil, tel. 18 20 20 440, pok. 209, e-mail
  • Radca prawny- Sabina Gacek, tel. 18 20 20 471, pok. 209
  • Podinspektor  - Maciej Tokarz, tel. 18 20 20 471, pok. 209
 • Biuro Współpracy Europejskiej
  • Kierownik, wyszukiwanie źródeł finansowania, wypełnianie wniosków o dotacje - Agnieszka Sługocka  – tel. 18 20 20 476, pok. 20, e-mail
  • Podinspektor - Joanna Żelechowska, tel. 18 20 20 450, pok. 20, e-mail
 • Biuro  ds. Kontaktów  z Mediami 
  • Agata Pacelt, inspektor tel. 18 20 20 479, pok. 105,  e-mail
  • Szymon Zatorski, inspektor, tel. 18 20 20 449, e-mail
  • Paulina Wylężek, asystent burmistrza ds. kontaktów z mediami, tel. 18 20 20 461, e-mail 
 • Biuro Zamówień Publicznych
  • Kierownik - Urszula Grzyb, tel. 18 20 20 448, pok. 8, e-mail
  • Rejestr zleceń i faktur - Łukasz  Gąsienica, tel. 18 20 20 430, pok. 7
  • Przygotowywanie i sprawdzanie procedur z zakresu zamówień publicznych /przetargów/ - Agnieszka Pancherz, tel. 18 20 20 430, pok.7
 • Miasta Partnerskie i Współpraca z Zagranicą
  • Inspektor - Agata Pacelt, tel. 18 20 20 479, pok. 105, e-mail
 • Miejski Konserwator Zabytków
 • Tamara Rzucidło, tel. 18 20 20 473, e-mail
 • Referent - Michał Murzyn, tel. 18 20 20 473
 • Pełnomocnik Burmistrza ds.Ochrony Informacji Niejawnych
 • Bogusław Ożański, tel. 18 20 20 431, pok. 14
 • Referat Gospodarczy
  • Kierownik - Marek Kurek, tel. 18 20 20 454, pok. 22, e-mail
  • Archiwum, ewidencja mienia gminnego, zaopatrzenie - Beata Skrobot, tel. 18 20 20 434, pok. 22, e-mail
  • Archiwum - Monika Rydlewska,  tel. 18 20 20 497,  pok 18d
  • Doręczenia pism wychodzących - Piotr Antczak, tel. 18 20 20 400, hall
  • Dziennik podawczy, pisma wychodzące - Jakub Germański, tel. 18 20 20 400, hall
  • Centrala telefoniczna - Marta  Czekalska, tel. 18 20 20 400, hall
  • Centrala telefoniczna - Bernadetta Strzałkowska, tel. 18 20 20 400, hall
  • Konserwator, Ksero - Jan Kluś, tel. 18 20 20 406 
 • Straż Miejska 
  • Kontakt: 18 20 20 478 (telefon całodobowy), mail: straz@zakopane.eu
  • Siedziba Straży Miejskiej mieści się  na ul. Gimnazjalna 14, tel. 18 20 00 044 w godz. 7.00-15.00 
  • Komendant - Józef Szyszka, tel. 18 20 20 478,
  • Kontakt z mediami Wiesław Lenardtel. 600 970 318
  • Funkcjonariusze Straży Miejskiej (tel. 18 20 00 044):  Grzegorz Chorąży, Maciej  Fajto,  Rafał Filas, Tomasz Herman, Wojciech Król-Tomków, Tadeusz Krzeptowski, Norbert Olszewski, Tomasz Pabis, Stanisław Sikoń,    Bartłomiej Święchowicz, Grzegorz Zawiałów, Henryk Ziemianek
  • Sekretariat, ul. Tadeusza Kościuszki 13 -Stanisława Borzęcka, tel. 18 20 20 478, pok. 5
 • Urząd Stanu Cywilnego
  • Kontakt elektroniczny:  usc@zakopane.eu
  • Kierownik - Katarzyna Czernik, tel. 18 20 20 475, pok.  11
  • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz wydawanie odpisów - Agnieszka Gąsienica - Samek, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
  • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów oraz wydawanie odpisów - Emilia Skupień, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
  • Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw, zgonów - Joanna Łapka, tel./fax 18 20 20 465, pok. 11
    

 

Inne telefony

TELEFON ZAUFANIA  92 88czytaj więcej ...

  Całodobowe zgłaszanie awarii  oświetlenia ulicznego (18) 200 12 23

Mapa dojazdu

[+] kliknij aby powiększyć

Mapa dojazdu

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA