Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Podatki

KOMUNIKAT dla właścicieli budynków gospodarczych lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej, położonych na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych.

Burmistrz Miasta Zakopane informuje, że w związku z § 1 ust. 1 lit. e), Uchwały Nr LVIII/639/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w roku podatkowym 2014 istnieje możliwość zastosowania niższej stawki (0,70 zł za 1m2 powierzchni użytkowej). Tyczy to budynków gospodarczych lub ich części służących wyłącznie działalności rolniczej, położonych na gruntach nie stanowiących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym, z wyłączeniem związanych z działalnością gospodarczą.

Chcąc skorzystać z obniżonej stawki, podatnik zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miasta Zakopane - pokój nr 115 korekty informacji w sprawie podatku od nieruchomości, a organ podatkowy po dokonaniu weryfikacji, zmieni wydaną wcześniej decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego na rok 2014.
Z uchwałą można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane - www.zakopane.eu →BIP→Rada Miasta→Uchwały Rady Miasta.

 

 

 

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2014:

ZOBACZ Wydział Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny należy wpłacać w następujących terminach:
osoby fizyczne - do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada albo 14 dni od daty otrzymania decyzji o wysokości podatku,
osoby prawne - do dnia 15 każdego miesiąca (za dany miesiąc), a za miesiąc styczeń do 31 stycznia.
 

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA