Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Poza tatrzańska część Gminy Miasta Zakopane została podzielona na 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XLVIII/632/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zwijacze, Króle, Harenda - mapka

Szkolna-Kamieniec-Szpitalna - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/631/2013 z 21 listopada 2013

Szymony-Ustup - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLV/592/2013 z 26 września 2013

Szymony-Ustup - mapka

Olcza - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLV/591/2013 z 26 września 2013

Olcza - mapka

Zamoyskiego - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXIV/324/2012 z dnia 22 marca 2012

Zamoyskiego - mapka

Kościeliska - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXI/287/2012 z dnia 12 stycznia 2012

Kościeliska - mapka

Strążyska-Małe Żywczańskie - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr VII/89/2011 z dnia 31 marca 2011

Strążyska-Małe Żywczańskie - mapka

Uwaga: Wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1458/11 z dnia 28 listopada 2011 r. stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej §3 ust. 5 pkt 1 oraz §12 ust. 2.  

Śródmieście-Zachód - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr VII/90/2011 z dnia 31 marca 2011

Śródmieście-Zachód - mapka

Uwaga: Wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1305/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej §3 ust. 1 pkt 12 - w zakresie słów „w zakresie uzgodnionym z WKZ" i §3 ust.1 pkt 13 - w zakresie słów „w zakresie uzgodnionym z WKZ" (pozostała część wyroku jest nieprawomocna). 

Cyrhla - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LXI/974/2010 z dnia 28 października 2010

Cyrhla - mapka

Furmanowa, Kotelnica, Tatary - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LX/969/2010 z dnia 30 września 2010

Furmanowa - mapka

Krzeptówki - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/945/2010 z dnia 9 września 2010

Krzeptówki - mapka

Pardałówka-Balzera - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/946/2010 z dnia 9 września 2010

Pardałówka-Balzera - mapka

Chłabówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/947/2010 z dnia 9 września 2010

Chłabówka - mapka

Jagiellońska-Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/948/2010 z dnia 9 września 2010

Jagiellońska-Antałówka - mapka

UCHWAŁA NR XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka

Śródmieście-Wschód - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/949/2010 z dnia 9 września 2010

Śródmieście-Wschód - mapka

Szkolna-Kamieniec-Szpitalna - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/950/2010 z dnia 9 września 2010

Szkolna-Kamieniec-Szpitalna - mapka

Uwaga: Wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1718/11 z dnia 12 stycznia 2012 r. stwierdzono nieważność uchwały w części dotyczącej: §9 ust. 3 pkt 3 - w zakresie słów „w terenach oznaczonych symbolem 5.U i 6.U"; §9 ust. 3 pkt 4 - w zakresie słów „za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 4.U"; §9 ust. 3 pkt 5 - w całości; §9 ust. 4 pkt 6 lit f - w zakresie słów „ść lukarn nie może przekroczyć 2/3 połaci dachowej". 

Polana Szymoszkowa - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/925/2010 z dnia 29 lipca 2010

Polana Szymoszkowa - mapka

Uwaga: MPZP Polana Szymoszkowa zmieniono uchwałą XLIV/587/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 lipca 2013 r. 

Polana Szymoszkowa - mapka (zmiana)

Pardałówka, Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/926/2010 z dnia 29 lipca 2010

Pardałówka - mapka

Gubałówka II - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/927/2010 z dnia 29 lipca 2010

Gubałówka II - mapka

Rówień Krupowa - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIX/733/2010 z dnia 28 stycznia 2010

Rówień Krupowa - mapka

Nosal - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/700/2009  z dnia 10 grudnia 2009

Nosal - mapka

Kuźnice - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/701/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Kuźnice - mapka

Koziniec, Droga na Bystre - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIX/732/2010  z dnia 28 stycznia 2010

Koziniec, Droga na Bystre - mapka

Jagiellońska, Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/702/2009  z dnia 10 grudnia 2009

Jagiellońska, Antałówka - mapka

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2010 dot. uchwały Nr XLVII/702/2009

Wyskówki - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIII/614/2009 z dnia 25 września 2009

Wyskówki - mapka

Podsumowanie do przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki

Antałówka-Koziniec - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XVI/184/2007 z dnia 25 października 2007

Antałówka-Koziniec - mapka

Uwaga: MPZP Antałówka-Koziniec zmieniono uchwałą nr XXVII/364/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012 r. 

Antałówka-Koziniec - mapka (zmiana)

Lipki - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XVI/185/2007 z dnia 25 października 2007

Lipki - mapka

Pod Reglami - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXVI/300/2008 z dnia 26 czerwca 2008

Pod Reglami - mapka

Gubałówka I - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXVII/345/2008 z dnia 31 lipca 2008

Gubałówka I - mapka

Uwaga: Tekst MPZP Gubałówka I zmieniono uchwałą nr XXVII/363/2012 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 czerwca 2012 r. 

UWAGA! Plan "Skocznia" nie obowiązuje, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jego nieważność
Skocznia - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIV/650/2009 z dnia 29 października 2009

Skocznia - mapka

 

ZAKOPANE ZAPRASZA