Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Zestawienie wybranych inwestycji w 2008 roku

prowadzonych przez Wydział Rozwoju Lokalnego i Inwestycji

 

1. Zadanie inwestycyjne nr 7/07 „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 27”, realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Firma Handlowo- Usługowa „BOCH-BUD”- Jan Bochnak, Skawa. Koszt robót około 435 000 PLN

2. Zadanie inwestycyjne nr 15/08 „Dobudowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką łączącą z istniejącym budynkiem szkoły Gimnazjum nr 2 w Zakopanem, zlokalizowanym przy ul. Sienkiewicza 27”. Koszt robót w 2008 r. – około 1 120 000 PLN

3. Zadanie inwestycyjne nr 12/07 „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Zakopanem, ul. Skibówki 2d” - część zadania w zakresie wymiany instalacji c.o. realizowane przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Wykonawca - KBI Kraków. Koszt robót – około 300 000 PLN

4. Zadanie inwestycyjne nr 10/07 „Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9 w Zakopanem, ul. Sabały”, realizowanym przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG. Wykonawca robót budowlanych- Firma Handlowo- Usługowa „BOCH-BUD”- Jan Bochnak, Skawa. Koszt robót – około 420 000 PLN

5. Zadanie inwestycyjne nr 1/08 „ Remont ul. Chłabówka Dolna w Zakopanem”. Koszt robót- około 1 100 000 PLN

6. Zadanie inwestycyjne nr 4/08 „Przebudowa ul. Harenda w Zakopanem wraz z ciągiem pieszo- jezdnym do cmentarza” - koszt robót około 2 400 000 PLN.

7. Zadanie inwestycyjne nr 2/08 „Przebudowa ul. Makuszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Grunwaldzką i M. Zająca do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego – km 0 +000,00 – km 0+ 639,37”. Wymiana nawierzchni jezdni i chodników. Koszt robót - około 3 200 000 PLN.

8. Zadanie inwestycyjne nr 09/08 "Remont chodnika ul. Kościuszki od ul. Sienkiewicza do Al.3- go Maja w Zakopanem”.Planowany koszt robót - 1 650 000 PLN

 

 

 

ZAKOPANE ZAPRASZA