Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy

Postępowania powyżej wartości art.11.8

2014-03-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Drogowe roboty budowlane związane z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją i opisane w protokołach z przeglądów gwarancyjnych na ulicach na terenie miasta Zakopane : Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy.

Zakopane: BZP.271.20.2014 Drogowe roboty budowlane związane z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją i opisane w protokołach z przeglądów gwarancyjnych na ulicach na terenie miasta Zakopane : Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy.
Numer ogłoszenia: 68193 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Termin składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją na ulicach: Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy .

Zakopane: BZP.271.26.2014 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją na ulicach: Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy .
Numer ogłoszenia: 67745 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 09 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-27

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego w Zakopanem.

Zakopane: BZP.271.27.2014 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego drogowych robót budowlanych polegających na
rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 105192 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Termin składania ofert upływa w dniu 04 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

 

więcej »

2014-03-26

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac polegających na mechanicznym wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i grubowarstwowego poziomego ulic miejskich w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.25.2014 Wykonanie prac polegających na
mechanicznym wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego poziomego ulic miejskich w Zakopanem
Numer ogłoszenia: 102688 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-21

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki-Szymony w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.18.2014 wykonanie robót budowlanych na zadaniu nr
180/2011 -Wykonanie placu zabaw na osiedlu Chramcówki - Szymony w
Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 60613 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2014 r. godzina 12;00

więcej »

2014-03-18

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego- Modernizacja ul. Piłsudskiego w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.19.2014 wykonanie drogowych robót budowlanych
polegających na remoncie i przebudowie fragmentu ul. Piłsudskiego w
Zakopanem od skrzyżowania z ul. Tetmajera do skrzyżowania z ul.
Bronisława Czecha w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/109
Modernizacja ul. Piłsudskiego w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 57409 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

    Termin składania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2014 r. o godzinie 12:00

 

Załącznik nr. 1 do SIWZ do pobrania tutaj

więcej »

2014-03-18

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanioe robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego-Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.17.2014 wykonanie drogowych robót budowlanych
polegających na remoncie ul. Grunwaldzkiej od km.0+470 do 0+ 695 tj.
od skrzyŜowania z ul. Tetmajera do skrzyŜowania z ul. Makuszyńskiego
w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/40 Modernizacja ul.
Grunwaldzkiej w Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 57059 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

      Termin składania ofert upływa w dniu 04 kwietnia 2014 r. godzina 12:00

 

Załącznik nr. 1 do pobrania tutaj

      Uwaga !!! Modyfikacja siwz w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Nowy termin składania ofert: 08 kwietnia 2014 r. godzina 12;00

więcej »

2014-03-13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Na Wilcznik 24 w Zakopanem

Zakopane: BZP.271.14.2014 wykonanie robót budowlanych na zadaniu nr
150/2011 Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Na Wilcznik 24 w
Zakopanem.
Numer ogłoszenia: 53347 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 31 marca 2014 r.  o godzinie 12:00

więcej »

2014-03-13

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta Zakopane

Zakopane: BZP.271.16.2014 dostawa samochodu osobowego na
potrzeby Urzędu Miasta Zakopane
Numer ogłoszenia: 53089 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

  Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2014 r. o godzinie 12:00

 

UWAGA!!! Modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia. Nowy  termin składania ofert : 28 marca 2014 r. godzina 12:00

więcej »

2014-03-07

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zakopanem przy ul. Sienkiewicza, wpisanej w KW NS1Z/00024825/1 na własność Gminy Miasto Zakopane, stanowiącej działki ewid. nr : 24/2 o pow. 0.0363 ha, nr 24/3 o pow.0.0068 ha, nr 24/6 o pow. 0.0007 ha, nr 24/7 o po. 0.0090 ha obr 5.

więcej »

1 [2] [3] ... ... [12] [13] [14]   następna strona »

 

ZAKOPANE ZAPRASZA