Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

Miasta partnerskie

Poprad Saint Dies Siegen
Poprad

  Saint-Die-
Des-Vosges

Siegen
Sopot Stryj Vysokie Tatry
Sopot Stryj Vysoké Tatry
     
Seprator graficzny

Znajdź na stronie

Kontakt Załatw sprawę Struktura Urzędu Przetargi, konkursy, oferty pracy

Aktualności

Okres: 05-2008

2008-05-20

IV Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Zakopane 28-31 maja 2009

IV Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej Zakopane 28-31 maja 2009

UWAGA! WYNIKI I ETAPU KONKURSU ZOSTANĄ OGŁOSZONE 8 MAJA.

Regulamin Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was...”  pod Patronatem Jego Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, Zakopane 28-31 maja 2009 roku.

§ 1

Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej jest świętem młodości i kultury z okazji Dni Zakopanego, które mocą uchwały nr XLIII/437/2002 Rady Miasta Zakopane z dnia 31 lipca 2002 r. powstały dla upamiętnienia niezapomnianej w Zakopanem i pod Tatrami wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w czerwcu 1997.

§ 2

Organizatorem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Zakopane przy współpracy zakopiańskich Parafii oraz własnych jednostek kultury; Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego, Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego i Biura Promocji Zakopanego.

§ 3

Cele Festiwalu

 • zapoznanie mieszkańców Miasta Zakopane z tradycjami oraz sztuką innych regionów Polski
 • promocja i popularyzacja Zakopanego
 • uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta poprzez zorganizowanie ogólnodostępnych przesłuchań konkursowych uczestników w dziedzinie muzyki, plastyki, literatury i teatru, warsztatów artystycznych, wystaw plastycznych, spotkań z poezją oraz koncertów

§ 4

Festiwal ma charakter spotkania, wspólnego przeżywania duchowego wymiaru życia człowieka przez Liturgię, modlitwę i przenikanie się pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej.

§ 5

Festiwal obejmuje następujące dziedziny konkursowe

 • muzyka
 • plastyka
 • teatr
 • literatura

Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dziedzinach konkursowych określają załączniki będące nieodłącznymi częściami Regulaminu Festiwalu.

§ 6

Przebieg festiwalu

Etap I – eliminacyjny

 • do 24 kwietnia 2009  – przesyłanie prac i materiałów konkursowych,
 • do 30 kwietnia 2009  – ocena nadesłanych prac i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane www.zakopane.eu

Etap II – konkursowe spotkanie w Zakopanem  nagrodzonych uczestników

 • 28 maja 2009  -  przyjazd do Zakopanego. Koncert regionalny
 • 29 maja 2009  -   Dzień Konkursowy: muzyka, plastyka, teatr, literatura. Koncert gwiazdy
 • 30 maja 2009  -   Dzień Warsztatów: muzyka, plastyka, teatr. Ogłoszenie wyników, Koncert Laureatów
 • 31 maja 2009 - Zakończenie Festiwalu

§ 7

Do udziału w Festiwalu dopuszczeni będą uczestnicy indywidualni, zespoły i grupy teatralne, w kategoriach wiekowych zawartych w regulaminach konkursów w działach: literatura, muzyka, plastyka, teatr.

§ 8

Udział w Festiwalu należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie należy przesłać   na adres:

Urząd Miasta Zakopane
Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
ul. Tadeusza Kościuszki 13
34-500 Zakopane

lub

  na adres  e.mail:   kultura2@um.zakopane.pl  

§ 9

Uczestnicy konkursów, zaproszeni przez organizatora do II etapu Festiwalu, przyjeżdżają do Zakopanego na koszt własny.

§ 10

 

1. Uczestników obowiązuje częściowy zwrot kosztów uczestnictwa:

 • w kwocie 30 zł  - od każdej osoby    za cały okres pobytu w Zakopanem
 • w kwocie 20 zł - od każdej osoby nie korzystającej z zakwaterowania

2. Należności należy wpłacić na konto organizatora:

Urząd Miasta Zakopane 76124047481111000048828147 z dopiskiem "Festiwal Chrześcijański"

3. Uczestnicy zobowiązani są przedstawić kopię potwierdzenia wpłaty zwrotu kosztów uczestnictwa

§ 11

 

Organizator zapewnia uczestnikom:

 • zakwaterowanie we wskazanym prze siebie miejscu (28-31 maja 2009) oraz wyżywienie (śniadanie i obiadokolacja) w dniach  28 ( od obiadokolacji)   - 31 maja 2009 (do śniadania)
 • pakiet uczestnika festiwalu: folder festiwalowy, materiały reklamowe festiwalu, materiały promocyjne o Zakopanem oraz książki o tematyce zakopiańskiej

§ 12

Instytucje delegujące uczestników do II etapu festiwalu zobowiązane są do ich ubezpieczenia oraz zapewnienia opieki nad nieletnimi uczestnikami zespołów podczas podróży i całego pobytu w Zakopanem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 13

Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas prezentacji, spotkań, warsztatów twórczych i imprez towarzyszących dla celów promocyjnych związanych z festiwalem.

§ 14

Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i na ogłoszeniach wyników.

§ 15

Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje organizatorowi.


 

więcej »

 
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny
Seprator graficzny

ZAKOPANE ZAPRASZA